Reglement

Regler vedr. awrah  ønskes overholdt.

Ordentlig tone over alt i centeret.

Forskellige holdninger respekteres og diskuteres ikke i centeret.

Oprydning efter sig selv og egne børn.

Aftørre efter egen wudhu.

Overholde centerets øvrige regler og principper.