Persondatapolitik

Når du opretter et medlemskab i InZhape accepterer du, at InZhape indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel ved tilkøb af personlig træning eller kostvejledning. I InZhape anvender vi ikke oplysningerne til andre formål.

Opbevaringsperiode

Fordi vi gerne vil give dig gode tilbud (markedsføring) og have mulighed for at føre statistik, opbevarer InZhape oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.

Dine rettigheder

Når InZhape registrerer de forskellige oplysninger om dig, har du ret til at:

 • Få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Gøre indsigelse mod, at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted.
 • Få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet.
 • Du har også ret til at klage til Datatilsynet over InZhapes behandling af dine oplysninger.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende InZhapes behandling af dine oplysninger skal ske ved, at du henvender dig skriftligt til [email protected].

Videoovervågning politik

Hos InZhape har vi stor tillid til, at vores medlemmer er ærlige og følger vores husregler. Derfor bruger vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det kan fx være i tilfælde af tyveri, hærværk eller andet, der skader centret, dets medlemmer og ansatte. Vi gemmer disse optagelser i op til 2 uger efter at de er blevet optaget. Videooptagelserne gennemses kun af kvindelige ansatte.

Underretning om indsamling af personoplysninger

Hos InZhape har vi stor tillid til, at vores medlemmer er ærlige og følger vores husregler. Derfor bruger vi kun i meget begrænset omfang video som dokumentation – det kan fx være i tilfælde af tyveri, hærværk eller andet, der skader centret, dets medlemmer og ansatte. Vi gemmer disse optagelser i op til 2 uger efter at de er blevet optaget. Videooptagelserne gennemses kun af kvindelige ansatte.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

InZhape er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du kan kontakte os skriftligt på: [email protected].

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger er at håndtere dit medlemskab i InZhape, så vi kan give dig den bedst mulige træningsoplevelse, fra du melder dig ind og i hele dit medlemskabs løbetid.

Behandlingen af personoplysningerne dækker således indmeldelse, markedsføring, håndtering af betaling, henvendelser, varslinger og opsigelse. Desuden behandles for nogle medlemmer ligeledes andre træningsydelser (hos fx personlig træner, instruktør eller kostvejleder), dopingkontrol, refunderinger, inkasso og blacklisting.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, der er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, om behandling, der er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5, om virksomheders behandling af oplysninger om strafbare forhold.
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, om behandling af CPR-nummer ved samtykke.
 • Reglerne i tv-overvågningsloven.
 • Legitime interesser, der forfølges med behandlingen


Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er, at InZhape har behov for at sende oplysninger til fx advokater eller myndigheder i tilfælde, hvor der er begået kriminelle handlinger, foretage visse behandlinger i markedsføringsøjemed samt foretage tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at have et træningsmedlemsskab hos InZhape. Det vil derfor for langt de fleste medlemmer være begrænset til almindelige ikke-følsomme personoplysninger (hvoraf nogle dog er fortrolige og dermed omfattet af forvaltningsloven) såsom kontaktoplysninger, medlemsoplysninger, træningsoplysninger, betalingsoplysninger, kontonummer, videoovervågning og købsoplysninger. Derudover behandler vi – med dit samtykke – personoplysninger med henblik på entydig identifikation. Såfremt nogle af vores vores medlemmer begår strafbare handlinger, kan vi behandle disse oplysninger med henblik på politianmeldelse samt ved overvejelse af anlæggelse og gennemførelse af retssager. For de medlemmer, der benytter en personlig træner, instruktør, bootcamp-leder eller kostvejleder, vil der muligvis blive behandlet følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger, såfremt disse medlemmer samtykker til denne behandling

Modtagere eller kategorier af modtagere

For at understøtte dit medlemskab kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere – det kan fx være banker og betalingsmyndighed og -instans. I nogle tilfælde vil vi også videregive eller overlade dine oplysninger til antidoping-myndighed, forsikringsselskaber, sociale medier, reklamebureau, advokat, revisor, inkassofirma, eksterne konsulenter eller databehandlere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i følgende perioder:

 • Medlemsdata – Opsigelse af medlemskab + 3 år.
 • Tv-overvågning – Tidspunkt for optagelse + op til 2 uger.
 • Forsikringssag – Afslutning af sag + 3 år.
 • Finansielle transaktioner – Sidste transaktion + 5 år.
 • Blacklisting – Ophør af blacklisting + 10 år.
 • Tilvalgte træningsydelser – Opsigelse af medlemskab + 3 år eller ved tilbagetrækning af samtykke.
 • Markedsføring – Tilbagetrækning af samtykke.
 • Gæld – Opsigelse af medlemskab + Ophør af gældsforhold + 3 år.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor vores behandlingsgrundlag er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 ([email protected]). Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for denne tilbagetrækning. Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du derfor kontakte os.

Cookies

Vores website cookies til indsamling af oplysninger.

Opbevaringstilbud

Fordi vi gerne vil give dig gode tilbud (markedsføring) og have mulighed for at føre statistik, opbevarer InZhape oplysningerne om dig i op til 3 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan identificere dig.