Centrets regler

Som medlem skal du overholde centerets regler. Sørg for altid have læst centerets regler, når du bliver medlem i InZhape.

OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have den bedste oplevelse, når de træner i InZhape. Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor du, som medlem udviser respekt for alle andre og tager hensyn til dem i centeret.

Vi accepterer ikke adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.

Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist, dit medlemskab ophævet, og du kan blive udelukket fra InZhape.

HYGIEJNE (PAS GODT PÅ HINANDEN!)

Føler du dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn til de andre i centeret.

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj i centeret.

Udendørs sko strengt forbudt i centeret. Skoene skal tages af og enten placeres i garderoben ved indgangen eller i sit skab. Overholdes dette ikke, kan det medføre en advarsel og i værste fald bortvisning fra centeret.

Maskiner (håndtag, sæder, bænke, mv.) skal rengøres efter brug med sprit og aftørres med papir efter brug.

Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning samt medbringer et rent håndklæde, som du bruger når du benytter vores badefaciliteter.

ADGANG TIL CENTERET

Du skal altid benytte dit medlemskort for at få adgang til centeret.

Medlemskabet og medlemskortet er personligt og må ikke benyttes af andre end dig, som medlem. Misbrug er en overtrædelse af disse regler. Kun medlemmer har adgang til træningsarealer og badefaciliteter, og det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske med tilladelse fra centerets personale fx i forbindelse med åbent hus og andre events.

TRÆNING UDENFOR TRÆFFETIDER

Det er kun tilladt at gå ind i centeret, efter kortlæseren har godkendt medlemskort og inden for centerets åbningstider.

Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centeret. Gør du det alligevel, medfører det en bøde på 1000.- kr. Det kan medføre bortvisning, ophævning af dit medlemskab, og du kan blive udelukket fra InZhape.

Overnatning er ikke tilladt i InZhape.

SKABE TIL OMKLÆDNING SAMT MEDBRAGTE OG EFTERLADTE GENSTANDE

Vi anbefaler, at låse værdigenstande inde i omklædningsskabene for at mindske risikoen for tyveri. InZhape påtager sig ikke noget ansvar for de ting som opbevares i skabene.

Vi opfordrer til, at du ikke opbevarer værdifulde genstande (fx ure, smykker) i skabene.

Brug en lås til omklædningsskabe, som du selv anser for at være sikker.

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter endt træning.

Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke.

Tasker, jakker og lignende hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centeret.

Finder vi glemte ting, placerer vi det i glemmekassen i omklædning 1.

BEHANDLING AF UDSTYR OG MASKINER

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.

Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug, så bliver træningen bedre både for dig selv og andre.

Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret.

BEKLÆDNING INDENFOR

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj i centeret.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop. Hvis du ønsker at træne i tank-top, sports-BH eller lignende, skal beklædningen dække brystkassen.

BØRN

Børn må ikke træne i centeret. Børn må ikke opholde sig på trænings arealerne og ej heller benytte træningsmaskinerne. De skal altid være under opsyn og det er forældrenes ansvar, at dette overholdes.

Børn i babylift eller lignende må medtages, dog igen så længe de ikke forhindrer andre medlemmer i at træne.

Det er ikke tilladt at medbringe barnevogn i centeret

KÆLEDYR

Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i InZhape. Eneste undtagelse er førerhunde og servicehunde, der skal bære synlig og godkendt service vest.

MUSIK / MOBIL / KAMERA

Du må gerne bruge dine høretelefoner til at høre din egen musik. Vis hensyn til andre og spil ikke for højt, så det generer andre. Du må ikke spille musik via højtalere på din telefon el.lign.

Begrænset brug af mobilsamtaler er tilladt. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centeret samt lave opslag på online-media, hvor medlemmer kan identificeres uden deres samtykke.

Erhvervsmæssig og redaktionel film-/fotooptagelse er kun tilladt, hvis InZhapes direktør på forhånd har givet skriftlig tilladelse hertil.

PRIVAT VIRKSOMHED

Der må ikke udøves privat virksomhed i InZhape, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden forudgående skriftlige tilladelse fra InZhapes direktør.

DOPING

Brug af doping accepteres ikke. Hvis du af Anti-Doping Danmark bliver testet positiv eller nægter at blive testet, vil du blive bortvist fra Inzhape.

Salg af doping i centeret medfører politianmeldelse samt udelukkelse.

RUSMIDLER M.M.

Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt i InZhape.

Du må ikke opholde dig i centeret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.

ÅBNINGSTIDER

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

Vigtigt: Seneste adgang til centeret er en halv time inden lukketid.

MIDLERTIDIG BEGRÆNSNING AF ADGANG

Vi er, i visse tilfælde, nødt til at gennemføre tekniske, vedligeholdende, hygiejnemæssige eller driftsmæssige opgaver, der midlertidigt begrænser din adgang til fx bad, omklædning eller udstyr.

MÆND I CENTERET

Der er ikke tilladt for mænd at træne eller opholde sig i centeret. I særlige tilfælde, vil vi være nødsaget til at give mænd adgang til centeret fx ved reparation af maskiner eller andet arbejde, som direktøren for Inzhape har godkendt for at sikre at centret fungerer optimalt.

RETURNERING OG OMBYTNING AF VISSE VARER

Inden for 14 dage fra købsdato kan nonfood varer købt i centeret returneres i ubrudt original emballage og i ubrugt stand mod fremvisning af kvittering. Vi bytter varen eller giver dig pengene tilbage.

Vores returnerings-/ byttegaranti gælder udelukkende nonfood varer og omfatter derfor ikke fødevarer og kosttilskud. Ved salg af udvalgte varer kan vi have lavet en aftale om håndtering af retur/ombytning med en tredjepart.

NØDUDGANGE

Nødudgangene i centeret må ikke spærres og må kun bruges ii nødstilfælde. Misbrug af nødudgange medfører pålæggelse af et gebyr.

Overtrædelse af centeret regler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, pålæggelse af gebyr, bortvisning, udelukkelse, ophævelse af dit medlemskab eller anmeldelse til Politiet.

Denne version af Centerets regler er gældende pr. 29. april 2022