Medlemsbetingelser

Køb og betaling af abonnement/aftaler

I InZhape modtager vi Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Særlige vilkår for betalingskort:

Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan InZhape forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til InZhape.

§2 Medlemsbetingelser
InZhape kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Kontant medlemsskab
Et kontantmedlemsskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Abonnementsbetingelser

Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §5. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis InZhape er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter InZhapes gældende takster. Bliver betalingen afvist af banken pga. manglende dækning på kontoen, betaler medlemmet det fulde administrationsgebyr.

§5 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde i InZhape.
Ved medlemskaber med binding er man bundet i 12 mdr. og kan derfor først afslutte medlemskabet, efter bindingsperioden er ovre.

§6 Prisændringer

InZhape forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7 Ledige pladser
InZhape kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§8 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via bookingsystemet senest 2 timer før holdstart. Overskrides tidsfristen uden fremmøde, vil der blive trukket 25,- via medlemmets kort. Ved kontant abonnement, vil der fratrækkes en dag i varighed.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 22 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse, er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§9 Fremmøde
Fremmøde skal ske senest 5 min før holdstart ved scanning af kort eller fremmøde i receptionen. Fremmødes der efter timens start, trækkes der automatisk 25 kr. via medlemmets kort. Ved kontant abonnement, vil der fratrækkes en dag i varighed.

§10 Værdigenstande
Værdigenstande skal placeres i centerets dertil indrettede skabe eller under eget opsyn, idet InZhape ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§11 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af InZhape er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. InZhape tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§12 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. InZhape kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§13 Ferie
Et 6 eller 12 måneders kontant medlemskab kan sættes i bero ved min. 3 ugers sammenhængende ferie. Dette skal ske ved fremmøde i centeret, imod betaling efter gældende takster.

§14 Hold udbud
InZhape har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§15 Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§16 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§17 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet, som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

§18 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til InZhape kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan InZhape uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§19 Personer under 18 år/umyndiggjorte personer
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning

§20 ændring af medlemskab
Alle medlemskaber kan ændres med 1 dags varsel, medmindre der er binding på medlemskabet. I disse tilfælde er det ikke muligt at nedgradere sit medlemskab, før bindingsperioden er ovre.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

InZhape
CVR-nr:37041459
Tlf.: 22 33 11 63
E-mail: [email protected]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode råd, nyheder og tilbud. Udkommer ca. en gang om måneden.